SMART BUSINESS FESTIVALHlavním cílem projektu Smart Business Festivalu – Festivalu chytrého podnikání je nabídnout podnikatelům širokou škálu nástrojů, kterých mohou využít pro zefektivnění svého podnikání při využití technologických,sociálních a ekonomických inovací.
 
Mottem projektu je:
 

Podnikejte inovativně a chytře! 

 
Organizátoři si kladou za cíl zapojit široké spektrum firem i OSVČ napříč obory podnikání s cílem:
 
a) Informovat o novinkách a „smart“ řešeních, která se jim v oblasti hlavních témat festivalu nabízejí,
 
b) Upozornit na služby, jichž mohou podnikatelé bezplatně či s nízkými náklady využít pro racionalizaci svého podnikání,
 
c) Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry podpory podnikání a výměnu informací a best practices v oblasti inovativního přístupu k podnikání,
 
d) Nabídnout srovnání se zeměmi v rámci EU s podobnou situací, jako je v ČR,
 
e) Nabídnout účastníkům náhled na českou gastronomii a design s využitím inovativních řešeníformou atraktivního doprovodného programu.
 
____________________________________________________________
 
The main objectives of the project „Smart Business Festival“ is to offer companies wide range of tools which they can use to make their businesses more effective using technological, social and economic innovation. 

The motto of the project is:

Do your business innovative and clever!

 
The organisers aim to involve a broad range of companies and self-employed people across business sectors in order to:
 
a) Inform about news and “smart” solutions in the area of the main themes of the festival offer,
 
b) Alert to services, which can companies use free or low-cost to rationalize their business,
 
c) Enable direct contact between all actors of the business support and exchange of information and best practices in an innovative approach to business,
 
d) Provide a comparison with other EU member states with a similar situation as in the Czech Republic
 
e) To offer to participants insight into the Czech gastronomy and design using innovative solutions in the form of an attractive accompanying program

 

Bilateral Talks

 • Participants33
 • Meetings Requested31
 • Meetings Accepted21

Participants

Profile views

 • Before Event457
 • After Event28947

Organizers

 • logo_CZ.jpg

Supported by

 • logo_een.jpg
 • min1.jpg
 • min2.jpg
 • ceska_banka.png
 • ceska_aip_cr_logo_2015.jpg
 • ceska_logo_TACR_dopln_AJ.png
 • ceska1logo_cs.png
 • ceskomoravska_elektrotechnicka_asociace.png
 • ceska_asocijacija.jpg
 • ceska3.jpg
 • ceska_advokat.jpg

Location

Praha, PRAHA, Křižíkovy pavilony Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 Czech Republic